Zahajujeme přestavbu mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10

Zahajujeme přestavbu mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10
14.9.2023Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje přestavbu mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10. Křižovatka se nachází na 46. kilometru a aktuálně na dálnici D10 napojuje pouze silnici I/38. 

Zahajujeme přestavbu mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy na dálnici D10
„Stavba je jednou z investic, kterou stát v roce 2018 slíbil automobilce Škoda Auto. Jedná se o ojedinělý projekt, ve kterém stát, Středočeský kraj a společnost Škoda Auto společně připravily zlepšení dopravní dostupnosti průmyslové zóny Plazy. Součástí projektu je i čtyřproudový most Laurina & Klementa přes dálnici D10, který postavila automobilka, Středočeský kraj připravil změnu územního plánu města Kosmonosy a chystá výstavbu silnice do průmyslové zóny v Plazech i k mimoúrovňovému křížení s dálnicí D10, které dnes zahajujeme,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka. 

„Úprava křižovatky je nutná změna s ohledem na rozvoj průmyslové zóny východně od dálnice a bude sloužit k plynulému a bezpečnému napojení celé lokality východně i západně od dálnice D10 včetně areálu Škoda Auto. Dalším důvodem je rovněž stavba plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, která bude do křižovatky v budoucnu zaústěna. V rámci její přípravy je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá proces majetkoprávního vypořádání. Zahájení stavby chystáme na rok 2025, kdy zprovozníme dnes zahajovanou přestavbu mimoúrovňové křižovatky,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.Nová křižovatka je navržena jako mimoúrovňová spirálovitá turbo-okružní. Její úprava vychází z trasy stávající dálnice D10, napojení na silnici I/38, přeložky silnice I/16 a z napojení průmyslové zóny. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, bude zajištěno propojením v turbo-okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10.

D10 MÚK Kosmonosy

  • kategorie: D 25,5/130 
  • počet stavebních objektů: 36
  • zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
  • cena stavby dle smlouvy: 737 mil. Kč bez DPH
  • termín realizace: 2023 – 2025


Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 266 kilometrů nových staveb. Jedná se o 178,7 km dálnic a 87,3 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 85,4 km dálnic a silnic I. třídy. Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.
 
Zpět na výpis článků