Zprovozňujeme obchvat obce Církvice na silnici I/38

Zprovozňujeme obchvat obce Církvice na silnici I/38
25.10.2022Tiskové zprávy

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat obce Církvice na silnici I/38. Součástí stavby byly mimo jiné tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a tři protihlukové stěny. Během výstavby musela být provedena také přeložka ropovodu Družba.

Zprovozňujeme obchvat obce Církvice na silnici I/38
„Jedná se o další otevření obchvat obce s velkým dopadem. Ať už pro místní obyvatele, kteří dlouhá léta museli snášet průjezd tranzitní dopravy téměř středem své obce, tak je to významná stavba i pro zkapacitnění celého tahu silnice I/38, která spojuje Liberecký kraj se Středočeským, Vysočinou i Jihomoravský kraj,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. 

„Po otevření obchvatu Olbramovic a další části průtahu Mělníkem se tak jedná o další důležitou dopravní stavbu, která pomůže dopravě ve středních Čechách,“ dodal ministr Kupka.

„Nová čtyřkilometrová přeložka u obce Církvice je další z řady staveb, jejímž cílem bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významném silničním tahu  I/38. Díky odklonu tranzitní dopravy se v Církvicích výrazně zlepší dopravní situace i životní prostředí. Na dnes zprovozněnou stavbu naváže v následujících letech přeložka Malín – Kuchyňka, kde aktuálně dokončujeme výkupy pozemků a připravujeme podání žádosti o stavební povolení,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.


Silnice I/38 je důležitou silniční spojkou České republiky ve směru severozápad – jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a  jihomoravského regionu a  její význam pro mezistátní dopravu je zřejmý i  z  jejího napojení na rakouskou silniční síť na hraničním přechodu Hatě u Znojma. Od dálnice D1 je silnice I/38 rovněž součástí mezinárodní evropské sítě komunikací pod označením E59. 

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 242,5 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 94,3 km silnic I. třídy.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

I/38 Církvice, obchvat

  • délka: 4,2 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet všech stavebních objektů: 57
  • termín realizace: 2020 – 2022
Zpět na výpis článků