Řidičák na zkoušku má 200 tisíc řidičů. Kdy mohou přijít o řidičák?

Řidičák na zkoušku má 200 tisíc řidičů. Kdy mohou přijít o řidičák?
17.01.2024 16:36:06Na pravou míru
Řidičák na zkoušku má 200 tisíc řidičů. Kdy mohou přijít o řidičák?

Uvádíme na pravou míru obavu prvořidičů, že se mohou rychle vybodovat díky řidičáku na zkoušku.

Kdy se mě týká tzv. řidičák na zkoušku?

Je to období dvou let od získání prvního řidičského průkazu. Jsou to tedy všichni prvořidiči, kteří mají řidičské oprávnění kratší dobu než dva roky, tedy i řidiči s řidičskými průkazy získanými v letech 2022 a 2023. Podle aktuálních statistik to je 206 833 řidičů, kterým ještě neuplynulo dvouleté zkušební období.

Co je ale podstatné, že se to týká závažných přestupků spáchaných až od 1. 1. 2024, tedy nikoliv zpětně.

Za co můžu přijít o řidičák?

Za závažné dopravní přestupky spáchané ve dvouleté lhůtě nepřijdete rovnou o možnost řídit, musíte ale povinně na Dopravně psychologický pohovor a na praktické školení začínajících řidičů v autoškole. 

Za jaké přestupky musím na pohovor a školení?

Za závažné dopravní přestupky jako jsou:
 • Trestné činy se zákazem řízení motorových vozidel – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví
 • Přestupky se zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol
 • Přestupky a trestné činy hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červený signál, pokyn "Stůj!"
Cílem není řidiče jen „vyřadit“ z provozu po dosažení 6 bodů – což bylo v původním návrhu, ale působit na jejich chování tak, aby si uvědomili rizika nebezpečného chování za volantem (alkohol, drogy, vysoká rychlost, rozptýlení telefonem apod.)

Co když nařízené školení neabsolvuji?

Neabsolvuje-li řidič výchovně-vzdělávací proces = nemůže řídit. V zákoně je na to lhůta 3 měsíce od doby, kdy dotyčný spáchá přestupek a je vyzván příslušným úřadem, aby doložil absolvování pohovoru a školení. Pokud tak neučiní, musí odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a již nesmí řídit.

Proč musím mít jako prvořidič takové povinnosti?

Řidiči do dvou let praxe způsobí v ČR 11 % dopravních nehod, představují přitom jen 3 % řidičů. Riziko, že nehoda mladého řidiče 18-24 let skončí úmrtím je více než 2x větší než u ostatních věkových skupin. 
ŘP na zkoušku v různých obdobách funguje ve více než 15 státech EU, jde o osvědčený a efektivní nástroj ke snížení nehodovosti začínajících řidičů. ŘP na zkoušku jednohlasně doporučují odborníci na bezpečnost silničního provozu, protože mladí lidé na začátku řidičské praxe jsou nejrizikovější skupinou a zároveň se sami často stávají obětí závažných nehod.

Jak vypadá povinný pohovor a školení?

Po vzoru úspěšného rakouského modelu je klíčovým prvkem interaktivní rozhovor s psychologem a zpětná vazba na řízení v reálných situacích s instruktorem v autoškole.

Dopravně-psychologický pohovor

4 hodiny teorie:
 • 2 hod. výuky příčin dopravních nehod a jejich předcházení.
 • 2 hod. diskuse nad tématy reálných protiprávních činů účastníků.
Kapacita sítě akreditovaných dopravních psychologů je schopna pokrýt poptávku navýšenou o nové žadatele:
 • Současná síť čítá cca 260 akreditovaných dopravních psychologů.
 • Předpokládaný počat zájemců o DPP dle statistik za roky 2019 a 2020 činí cca 1 700 osob za rok.
Školení začínajících řidičů

5 vyučovacích hodin teorie-praxe-evaluace:
 • 1 vyučovací hod. výuky teorie zásad bezpečné a defenzivní jízdy se zaměřením na eliminaci vzniku nebezpečných situací – dopravní nehody.
 • 3 vyučovací hod. řízení výcvikového vozidla v reálném provozu se zaměřením na problematiku vyhnutí se vzniku nebezpečných situací – dopravní nehody.
 • 1 vyučovací hod. podrobného hodnocení výkonu řidiče – evaluace.
 • Provádí učitelé autoškoly s osvědčením jak pro výcvik, tak pro výuku


Zpět na výpis článků