Ekodaň u historických vozidel

Ekodaň u historických vozidel
21.09.2018 12:53:15Poskytnuté informace

 

1.      Je možno dosáhnout registrace vozidla ve stáří splňujícím předpoklady pro zápis historického vozidla jako silniční vozidlo do registru silničních vozidel bez zaplacení poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37e zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,      a pokud ano, pak za jakých podmínek?

 

2.      Konkrétně, v případě kladné odpovědi na otázku č. 1, je nutné, aby předtím bylo vozidlo testováno na historickou původnost a byl vydán doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost?

 

Obsah bodu 2 Vaší žádosti je dotazem na výklad zákona, na což se InfZ nevztahuje, nicméně věcně příslušný Odbor provozu silničních vozidel Vám přesto poskytuje následující odpověď.

Jak zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, tak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, hovoří pouze o možnosti testování vozidla již registrovaného - zapsaného v registru silničních vozidel. O možnosti testování a vydání dokladu o uznání testování na historickou původnost dosud neregistrovaného vozidla v registru silničních vozidel není v uvedených zákonech žádná zmínka, proto tímto způsobem postupovat nelze.

 

 Zpět na výpis článků