Přezkumné řízení ve věci uložení pokuty za spáchání dopravního přestupku

Přezkumné řízení ve věci uložení pokuty za spáchání dopravního přestupku
30.07.2021 11:09:17Poskytnuté informace

žádost:

dne 17. 7. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy žádost jejímž obsahem bylo bylo následující sdělení, cit.:

„Ze sdělovacích prostředků je dostupná informace o rozhodnutí správních orgánů, kterým byla pravděpodobně v roce 2020 udělena pokuta nevidomému muži z důvodu neplatnosti parkovacího průkazu. Bohužel není zřejmé, které správní orgány v dané věci rozhodovaly (z internetu informace dostupná např. zde: https://advokatnidenik.cz/2020/07/31/formalismus-zvitezil-nad-zdravym-rozumem-komentoval-rozhodnuti-uradu-ombudsman/).

Spis byl nicméně postoupen i k Ministerstvu dopravy, které se k případu údajně v rámci přezkumného řízení rovněž vyjádřilo. Pokud byste dokázali tento případ najít, chtěl bych touto cestou požádat o poskytnutí příslušného rozhodnutí Ministerstva dopravy a sdělení spisových značek, pod kterými byla evidována předchozí rozhodnutí správních orgánů.“

odpověď:

K případu popsanému výše bylo žadateli poskytnuto sdělení Ministerstva dopravy k podnětu na přezkumné řízení ze dne 16. 4. 2020, sp. zn. 638/2020-160-SPR/3. Obsahem tohoto dokumentu jsou rovněž spisové značky správních orgánů v prvním a druhém stupni.

Osobní údaje fyzických osob jsou v přiloženém dokumentu anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR).

Odpověď byla poskytnuta 27. 7. 2021


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků