Dokumenty k řízení o odebrání průkazu zkušebního komisaře

Dokumenty k řízení o odebrání průkazu zkušebního komisaře
21.05.2021 12:19:18Poskytnuté informace

Žádost:

Žadatel požádal o poskytnutí dokumentů ze správního spisu ve věci odebrání průkazu zkušebního komisaře J. K., konkrétně požádal o zaslání následujících dokumentů:

1. oznámení o zahájení řízení,
2. usnesení o zastavení řízení,
3. podnětu, který v dané věci Ministerstvo dopravy učinilo k obecnímu živnostenskému úřadu.

Odpověď:

Dne 4. 5. 2021 mu byla informace v bodě 2) poskytnuta. Další body žádosti byly odmítnuty podle § 2 odst. 3. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje úřad pouze tuto doprovodnou informaci.

Zpět na výpis článků