Vydané registrační značky s označením "EL" 2020 + náklady na výrobu

Vydané registrační značky s označením "EL" 2020 + náklady na výrobu
29.05.2021 10:50:32Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 29. 4. 2020 požádal žadatel o následující informace:

"1. Celkový počet registračních značek vydaných dle § 7b odst. 6 (s označením EL) od 01.01.2020 do 31.12.2020 na území České republiky.
V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 byly vydány na území České republiky registrační značky elektrického vozidla pro 7 372 silničních vozidel.
2. Počet registračních značek vydaných dle § 7b odst. 6 (s označením EL) od 01.01.2020 do 31.12.2020 podle jednotlivých modelů a značek automobilů vždy s uvedením konkrétního modelu vozidla (např. Tesla Model X - počet kusů).
3. Jaké jsou náklady na výrobu a distribuci jedné registrační značky."

Odpověď:

1. V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 byly vydány na území České republiky registrační značky elektrického vozidla pro 7 372 silničních vozidel.
2. Přehled značek a konkrétních modelů silničních vozidel, kterým byly vydány registrační značky elektrického vozidla (RZEL), s uvedením počtu kusů je uveden v příloze. Pokud se v příloze některý údaj nevyskytuje, nebyl při zápisu do registru silničních vozidel uveden.
3. Cena za výrobu jedné registrační značky se pohybuje v rozmezí od 44,77 do 131,89 Kč včetně DPH podle rozměru a druhu registrační značky. U RZEL je cena v rozmezí od 82,28 do 131,89 Kč včetně DPH. Distribuce do skladu Centra služeb pro silniční dopravu je zahrnuta do ceny jedné registrační značky. Následnou cenu distribuce na registrační místa nemá Ministerstvo dopravy k dispozici a je nezbytné obrátit se na Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o. - žádost byla v tomto bodě odložena.

Odpověď byla poskytnuta 14. 5. 2021

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků