Dotaz ke správnímu řízení - STK Strakonice

Dotaz ke správnímu řízení - STK Strakonice
04.09.2021 13:42:06Poskytnuté informace

žádost:

dne 6. 8. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy datovou zprávu, označenou jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Obsahem žádosti bylo následující sdělení, cit.:

„dne 6. 3. 2019 jsem podal u Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly v okresu Strakonice ve městě Vodňany.
Krajský úřad - Jihočeský kraj dne 11. 3. 2019 usnesením správní řízení přerušil do doby, kdy bude nadřízeným správním orgánem dokončeno odvolací řízení, jež se týkalo posouzení zákonem stanoveného způsobu a rozsahu pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly v lokalitě dotčeného okresu Strakonice v případě jiného žadatele, jenž podal žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly dříve a odvolal se proti rozhodnutí, kterým byla jeho žádost zamítnuta.

V loňském roce jsem se písemně dotazoval Krajského úřadu - Jihočeského kraje, v jakém stadiu je řízení o mé žádosti. Dostalo se mi odpovědi, že nemají žádnou informaci o tom, zda a jakým způsobem bylo nadřízeným správním orgánem dokončeno odvolací řízení. Na základě této skutečnosti jsem se dotazoval Vás, ale do dnešního dne jsem neobdržel žádnou odpověď. Tímto Vás co nejzdvořileji žádám o odpověď na můj dotaz, zda již bylo odvolací řízení předchozího žadatele vypořádáno a Krajský úřad Jihočeského kraje může pokračovat v řízení o mé žádosti.“

odpověď:

Předmětné odvolací řízení nebylo ke dni podání žádosti skončeno. Ve smyslu doprovodné informace Vám sdělujeme také nezávazný právní názor, že odvolání v řízení o neudělení oprávnění jinému žadateli není důvodem pro přerušení řízení.

Informace byla poskytnuta 19. 8. 2021


Zpět na výpis článků