Vyhledávání

Vyhledávání
Listina základních práv Evropské unie
Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2013 o podpoře evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (2012/2298(INI))
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času – Harmonogram období letního času
Svátky v roce 2016
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2240 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se zavádí program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA2) jako prostředek modernizace veřejného sektoru (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2015 o seznamu svátků na rok 2017 pro orgány Evropské unie
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ženy a doprava (průzkumné stanovisko na žádost Komise)
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly (průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)

Celkem dokumentů:30219