Vyhledávání

Vyhledávání
Stanovisko Evropského výboru regionů – Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Implemetační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Databáze projektů VaVaI v oblasti dopravy
Schvalování vozidel - informace
Metodiky - informace Ministerstvo dopravy
Metodiky LPG/CNG
Seznam držitelů schválení na montáž druhého ovládání vozidel pro autoškoly

Celkem dokumentů:29268