Postup zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla a zápis vymezovacích podložek do tech

Postup zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla a zápis vymezovacích podložek do technického průkazu
Schvalování vozidel

Postup zápisu ráfků a pneumatik do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem:

A) Typově schválených – na základě typového listu
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1) Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení *   
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K“, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
       U ráfků a pneumatik uvedených v tabulce c) (pro daný typ vozidla) je držitel schválení oprávněn potvrdit
       v typovém listu i část „montáž na vozidlo“, s tím, že k potvrzení  (datum, podpis, razítko) uvede:
      „Schváleno MD pod č.j. xxxxxxx“.

2) Schválení KBA (ABE) XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Kontrolní technik typu „K“ v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, schválení KBA (ABE) XXXX a jejich překladů je uveden na níže uvedené tabulce
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

B) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně

Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 

1) Řádně vyplněné prohlášení  autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV
       posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)
2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na níže uvedené tabulce.
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

* U firmy Alcar Bohemia, s.r.o. jsou typové listy a prohlášení autorizovaného dovozce tištěny přímo u dealera, odpovídají uvedenému vzoru. Jedná se o typové listy případně prohlášení autorizovaného dovozce stažené výhradně smluvními partnery z internetových stránek firmy ALCAR BOHEMIA. V případě, že jsou řádně podepsány prodejcem kol, včetně razítka a data vystavení, jedná se o originál typového listu příp. prohlášení autorizovaného dovozce.

C) Zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1)  Protokol o kontrole na vozidle provedené pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením KBA nebo TÜV posudkem a zkontroluje montáž na vozidle
2) Schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudek XXXX

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudku XXXX
4) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanizmů se tato záruka nevztahuje

D) Typově schválených v rámci značkového příslušenství – na základě typového listu
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla v typovém schválení, ale schválených jako značkové příslušenství vozidel provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě následujícího podkladu:

Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení  - tabulka d)
    – musí být potvrzen držitelem schválení (výrobce či akreditovaný zástupce) (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodej a montáž na vozidle autorizovaným dealerem dané značky, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které se v tomto případě k typovému listu nepřikládá (tyto dokumenty jsou distribuovány v rámci dealerské sítě). Tento potvrdí v typovém listu část „Potvrzení prodeje a kontroly montáže“ (datum, podpis, razítko).

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Autorizovaný dealer v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, je uveden na níže uvedené tabulce.  
 
 
E) Postup zápisu vymezovacích podložek do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem
Pozn.: Jedná se o možnost použití speciální vymezovací podložky umisťované mezi ráfek kola a unašeč (náboj) kola, která prakticky posouvá ráfek směrem k okraji vozidla, tudíž mění rozchod vozidla. “
 
Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně
Zápis variabilních vymezovacích podložek nad rámec možnosti udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 

1) Řádně vyplněné prohlášení autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců – tabulka e)
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)

2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na níže uvedené tabulce e)
5) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž vymezovacích podložek nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje


Seznam držitelů schválení

a) Typově schválených – na základě typového listu

Název držitele schválení Číslo schválení /ATEST 8SD Vzor typového listu Vzor schválení KBA (ABE) XXXX Překlad vzoru schválení KBA (ABE) XXXX
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. 2073 AEZ, 2247 ENZO, 2362 DOTZ, 2879 DEZENT PDF PDF PDF
PDF - II.st PDF, PDF
Ronal ČR, s.r.o. 2070 RONAL PDF PDF DOC
A.T.U. (Auto Technik Unger), s.r.o. 3014 R.O.D. PDF JPG JPG
BENET - MB  a.s. 3028 BROCK (RCD GERMANY), 3029 OXIGIN (AD VIMOTION), 3030 PROLINE, 3241 ALUTEC, 3171 ANZIO, 3046 CMS, 3325 O.Z. (SPARCO), 3375 DBV, 3374 ATS, 3537 RIAL, 3592 BORBET PDF PDF DOC
Alessio CZ, s.r.o. 1561 ALESSIO DOC PDF DOC
DMCompany a.s.

3100 Keskin

3101 MAM

3107 Platin, DMS, ASA

3268 MIM, Tecnomagnesio

3314 Platin, Design

3542 MAK

3099 BSA

3446 Kormetal

3541 Borbet

DOC  1, 2, 3, 4, 5 , 6 DOC
ALUTECHNIK s.r.o. 3651 GMP, 3652 Tomason, 3660 Eta Beta; MB Design DOC
DOC
DOC
PDF DOC
Veronika Holubová – VH Import 1480 OZ RACING
1480 MSW
1480 SPARCO WHEELS

PDF
 
PDF PDF
Rondell Czech, s.r.o. 3244 R.O.D. (Rondell, Lenso, Speeds) PDF PDF PDF
Autokola, spol.
s.r.o.
3245 ProLine, 3246 AUTEC, 3247 R.O.D. (Rondell, Lenso, Speeds), 3535 (ASA, TEC), 3532 (Ronal, Speedline), 3536 RVS PDF PDF PDF
Renocar, a.s. 3 265 AUTEC, 3 264 Rial PDF PDF PDF
MZB Automotive s.r.o.

3326 BBS
3655 ETA BETA,DLW

3656 Lorinser

3657 Lumma
3658 Bimoto, Nardo
3707 AVO, 3724 ProLine,
3706 Wheelworld, Axxion
3723 CMS,  3722 TEC, 3772 DBV, 3773 DIEWE, 3774 RH ALURAD,
3793 Japan Racing (Concaver), 3792 RVS, 3791 Elite Wheels, 3810 Borbet, 3845 Maxilite, 3846 Momo, 3848 Arceo

PDF nový

JPG- typové listy po 11.4.2021
(hologram)
PDF
RTF
Petr Štrof 3 294 Platin, 3 466 DIEWE Wheels Germany PDF X PDF
Nokian Tyres s.r.o. 3 289 ProLine DOC PDF DOC
Motorsport, spol.s r.o. 873 Borbet DOC PDF DOC
MODACAR s.r.o. 3 380 Carmani, Oxigin (AD VIMOTION) PDF PDF PDF
3 402 C4W-C
Josef Dufek

3 422 ProLine (PLW),
3 421 Platin, 3 424 Wheelworld, 3 423 ICW, 3 513 Oxxo,
3 514 CMS

3698 - itWheels
3697 - AUTEC
3653 - DBV GERMANY
3620 - BORBET

PDF PDF PDF
Auto Kelly, a.s. 3 484 Borbet PDF PDF PDF
ABI AUTO s.r.o. 3 522 Fondmetal DOC PDF DOC
Racing line CZ s.r.o. 3 492 HRS
3685 Alcatec, Mille Miglia
DOC PDF DOC
C.D.M. velkoobchod
alukol s.r.o.
3 574 MAK, 3 692 AUTEC, 3 633 PROLINE a 3 634 ANZIO PDF PDF DOC

Alukola MAK s.r.o. 
                

3735 MAK, 3750 ATS, 3751 ANZIO, 3752 PROLINE (PWL)
 
PDF PDF PDF
V86 s.r.o. 3667 TEC, 3610 R3 Wheels, MESSER, 3608 BBS,3609 Etabeta, DLW PDF PDF PDF
Flekc s.r.o. 3590 SKAD DOC PDF DOC

MAKO CAR s.r.o.
 
3651 GMP, 3652 Tomason PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
DOCX
  * Typové listy společnosti MZB AUTO vystavené od 11.4.2021 a následně pak společností MZB Automotive s.r.o.jsou chráněny speciálním holografickým prvkem, který garantuje originalitu typového listu.
b) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně
Název akreditovaného zástupce Vzor prohlášení Vzor posudku TÜV Vzor posudku TÜV (čj)
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. PDF PDF X
Alessio CZ, s.r.o. DOC PDF DOC
ALUTECHNIK s.r.o. DOC PDF DOC
 t.z. Tomason, GMP, Eta Beta, MB Design
Petr Štrof (t.z. Barracuda, Corniche, Platin) PDF PDF PDF
Nokian Tyres s.r.o. (t.z. ProLine) DOC PDF DOC
Hošek Motor a.s. BRABUS CARLSSON PDF PDF
(t.z. BRABUS, CARLSSON)
MODACAR s.r.o. (Carmani, Oxigin ) PDF PDF PDF
A-SHIFT s.r.o. (Breyton, BE by Breyton) PDF PDF PDF
ABI AUTO s.r.o. (3 522 Fondmetal) DOC PDF DOC
PAVEL Kliment (3 593 HRE) PDF DOC DOC
MZB Automotive s.r.o
(3655 ETA BETA, 3657 Lumma, 3658 Bimoto, Nardo, 3772 DBV, 3773 Diewe, 3774 RH Alurad)

PDF

PDF PDF
Veronika Holubová – VH Import PDF
Prohlášení
PDF PDF
MAKO CAR s.r.o.
Japan Racing, Concaver, Tomason
PDF PDF DOCX


c) Typově schválených – na základě typového listu a se zápisem montáže

Držitel schválení Vozidlo (tov. značka, obch. označení, typ) Rozměr ráfků a pneumatik Typový list
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. KIA, Sorento, JC 8,5 J x 19H2 ET35; 255/50R19 PDF
8 J x 18H2 ET30; 235/60R18
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. Hyundai, I 30 (i 30 CW), FDH (FD) 6,0 x 15H2 ET40; 185/65R15 PDF
6,0 x 15H2 ET40; 195/65R15
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. Kia Cee’d/ Cee’d Kombi (ED) 6,5 J x 15H2 ET40; 185/65R15, 195/65R15 PDF
6,5 x 15 ET40; 185/65R15
6,0x 15 ET40; 185/60R15, 195/65R15, 205/55R15, 205/60R15
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. KIA Soul typ AM 6,5 x 15 ET40; 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 205/60R15  
6,0x 15 ET40; 205/65R15, 205/60R15
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. KIA SPORTAGE (SL, SLS) 7,0 x 16 ET40; 215/65R16,215/70R16, 225/65R16, 235/60R16  
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. HYUNDAI, i30, PDE (1.0, 1.4., 1.5, 1.6) 7 x 17 ET 53; 225/45 R17          PDF
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. HYUNDAI, Tucson, NX4e (1.6) 7.5 x 18 ET 51; 235/55 R18          PDF
Invelt s.r.o. BMW 318 D 8.0J X 19 H2 ET40, 235/35 ZR19 PDF
9.0J X 19 H2 ET46, 265/30 ZR19
 


d) Typově schválených v rámci značkového příslušenství – na základě typového listu

Držitel schválení Vozidlo (tov. značka, obch. označení, typ) Číslo schválení/ ATEST 8SD Typový list
KIA MOTORS Czech s.r.o. KIA Sportage 2 898 MAK s.p.a., Brock Alloy Wheels PDF
PDF
Porsche Česká republika s.r.o. Značkové přílušenství 1924 PDF
Volvo Car Czech Republic    s.r.o. VOLVO V40, S60, V60, XC60 1 568 POLESTAR, Uniwheels PDF

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA KODIAQ

1426 ŠKODA AUTO a.s. PDF

M Motors CZ s.r.o.

MITSUBISHI
ASX
Eclipse Cross Outlander
Space Star
L 200

1129 Brock Alloy Wheels

PDF, PDF, PDF
PDF, PDF, PDF
PDFPDF


e) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně
 

Název akreditovaného zástupce Vzor prohlášení Vzor posudku TÜV Vzor posudku TÜV (čj)

ALUTECHNIK s.r.o.

prohlášení PDF PDF
MAKO CAR s.r.o. prohlášení PDF PDF


 

 

 

Zpět na výpis článků