Dokumenty

Dokumenty
Příslušné orgány ADR
Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
Výkladové stanovisko Ministerstva dopravy ke změně č. 10/ČR leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání (k obsahu ustanovení článku 3.2.5.8, 3.2.5.9 a 3.2.5.10)
Přepravní a tarifní věstník 12/2022
Státní program bezpečnosti České republiky – 2. vydání
Přepravní a tarifní věstník 11/2022
Věstník dopravy 6/2022
Dotace ROCET - Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci pro rok 2022
Dotace ROCET - Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci pro rok 2022
Mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Celkem dokumentů:1130