Dokumenty

Dokumenty
Inovovaná metodika výuky autoškol - Jízda za viditelnosti snížené tmou
Kontroly přepravy nebezpečných věcí po silnici
Měření srozumitelnosti řeči v tunelech
Metodika hodnocení spolehlivosti mostů a tunelů na pozemních komunikacích v mimořádných situacích
Metodika hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Metodika implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel
Metodika kontroly dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě
Metodika likvidace následků dopravních nehod
Metodika měření akustické pohltivosti asfaltových obrusných vrstev vozovek v laboratoři
Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací

Celkem dokumentů:1027