Dokumenty

Dokumenty
Metodika zjišťování prostorové deformace koleje železniční trati
Možnosti SW podpory pro sledování stavu a vývoje železničních drah – vleček ČR
Návrh prvků interoperability na regionálních tratích ČR
Optimalizace systému údržby železničních tratí
Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Rozhodovací proces pro navařování a výměnu kolejnic
Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících
Synergie v plánování železničních linek – zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou
Zkouška pro ověření bezpečnosti proti vykolejení
Indikace znečištění životního prostředí přístrojem na principu biosenzoru

Celkem dokumentů:1103