Dokumenty

Zrušit filtry

Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy

Vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v odvětví silniční dopravy (dále jen „vysílání řidičů“) je upraveno v směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES...

Nové povinnosti vedení záznamů

 V souvislosti s novelizací Nařízení č. 165/2014 platí od 20. 8. 2020 pro řidiče nově níže uvedené povinnosti týkající se vedení záznamů.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen zaznamenávat i řádnou dovolenou či volno z důvodu nemoci, a to pod symbolem „postel“.  Čl. 34 odst. 5 písm. b) Nařízení č. 165/2014 Řidič je povinen...

Základní informace

Balíček MobilityBalíček byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské Unie dne 31.7.2020 a skládá se ze 3 předpisů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006,                 pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení,...

Legislativa nákladní doprava

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů: Vnitrostátní předpisy • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě • zákon č....

Legislativa osobní doprava

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů: Vnitrostátní předpisy • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě • vyhláška...

Evropská služba elektronického mýtného

EVROPSKÁ SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO (EETS)Informace o EETSEETS je definována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.  EETS je souborem činností a služeb, které umožňují snadnou propojitelnost systémů...

Přepravní a tarifní věstník 17/2022

Věstník dopravy 9/2022

Přepravní a tarifní věstník 16/2022

Celkem dokumentů:1302