Dokumenty

Dokumenty
Workshop Ministerstva dopravy k problematice ochrany měkkých cílů v dopravě
Workshop Ministerstva dopravy k problematice ochrany měkkých cílů v dopravě
Přepravní a tarifní věstník 12/2019
Metodická pomůcka pro zajištění přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Metodika postupu pro stanovení maximální výše kompenzace
Přepravní a tarifní věstník 11/2019
Věstník dopravy 6/2019
Přepravní a tarifní věstník 10/2019
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Přepravní a tarifní věstník 9/2019
Věstník dopravy 5/2019

Celkem dokumentů:788