Dokumenty

Zrušit filtry

Seznam lékařů pověřených k posuzováním zdravotní způsobilosti velitelů jachet

V příloze najdete: Seznam lékařů pověřených posuzováním zdravotní způsobilosti velitelů námořních jachet ve smyslu § 48 odst. 2 v rozsahu § 49 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě  

Dohoda ADR 2023

V částce 10 pod číslem 15/2023 byla ve Sbírce mezinárodních smluv uveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2023 a 2024 - ADR 2023. Níže jsou přiloženy soubory ke stažení. Anglickou verzi dohody ADR 2023 lze nalézt na stránkách EHK OSN na tomto odkazu:ADR 2023 - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road | UNECE

Školení a zkoušky řidičů ADR

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli ADR Osvědčení o školení řidiče vydaného Ministerstvem dopravy, kterým se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení je prováděno dle dohody ADR ve více variantách: - základní kurz pro přeprava kusů a volně ložených látek ...

Pověřování k provádění školení posádek lodí vnitrozemské plavby

Odbor vodní dopravy Ministerstva dopravy vydává, na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, oprávnění pro školení v oblastech:   Školení pro získání osvědčení na provozní nebo řídící úrovni člena posádky plavidlaŠkolení pro získání osvědčení odborníka na přepravu cestujícíchBezpečnostní školení, které je podmínkou pro získání osvědčení pomocného...

Přepravní a tarifní věstník 7/2023

Vnitrozemská doprava - oblast zaměření

Působnost oddělení vnitrozemské plavbyPůsobí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti vnitrozemské plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativy. Vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí pro provozování vodní dopravy. Zabývá se problematikou koncepcí lodního parku, jeho obnovy a související...

Věstník dopravy 4/2023

Metodika detekce nezákonného ovlivňování signálu GNSS prostřednictvím využití systému ADS-B

Tento dokument popisuje metodiku pro detekci nezákonného ovlivňování signálu GNSS. Satelitní navigace je významným zdrojem dat pro bezpečné vedení letu po zamýšlené trajektorii. Nepřesnost či nedostupnost těchto dat může mít vliv na bezpečnost provozu. Způsob detekce úmyslného rušení signálu GNSS pomocí systému ADS-B je zpracován v rámci projektu „Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v...

Přepravní a tarifní věstník 6/2023

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

  Obsahovou náplní koncesované živnosti vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.  Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb....

Celkem dokumentů:1366