Dokumenty

Zrušit filtry

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050

Memorandum o spolupráci při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu a rozvoje letecké záchranné služby v ČR

Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví, provozovatelů vrtulníků letecké záchranné služby, Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kteří se sešli na jednání expertní skupiny, jejímž úkolem je realizace aktivit, vedoucích k...

Přepravní a tarifní věstník 23/2021

Přepravní a tarifní věstník 22/2021

Pracovní skupina ADR

Na základě schváleného statutu a jednacího řádu byla zřízena k 25.8.2021 „Pracovní skupina Ministerstva dopravy pro přepravu nebezpečných věcí“ (Pracovní skupina) za účelem projednávání odborných témat souvisejících s přepravou nebezpečných věcí po silnici. Pracovní skupina sdružuje odborníky s dlouholetou praxí v oboru a hlavním jejím úkolem je interpretace...

Školení bezpečnostních poradců ADR

Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.Ministerstvo dopravy na základě své výzvy uveřejněné ve Věstníku dopravy dne 26. června 2002 schválilo pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3 Evropské dohody o mezinárodní...

Přepravní a tarifní věstník 21/2021

Celkem dokumentů:1209