Dokumenty

Zrušit filtry

Věstník dopravy 11/2021

Přepravní a tarifní věstník 20/2021

Hodnotící zpráva k dostupnosti vozidel na lince R9

Hodnotící zpráva k dostupnosti vozidel na lince R9 podle  článku 5a odst. 1 nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/2338

Přepravní a tarifní věstník 19/2021

Přepravní a tarifní věstník 17/2021

Zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)

Celkem dokumentů:1208