Ještě 10 300 vůdců plavidel a členů lodních posádek si musí do konce letošního roku vyměnit průkazy

Ještě 10 300 vůdců plavidel a členů lodních posádek si musí do konce letošního roku vyměnit průkazy
8.12.2017Tiskové zprávy

Výměna průkazů se letos netýká jen motoristů, ale také vůdců plavidel a členů lodních posádek. Na platnost svých dokladů si musí dát pozor především profesionálové, tedy vůdci plavidel jiných než malých, kterým byl průkaz vydán od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2014. Povinnost vyměnit si průkaz se vztahuje i na některé vůdce malých a rekreačních plavidel. U této skupiny jde pouze o starší průkazy vydané od 1. 1. 1985 do 31. 12. 1995. Dohromady zbývá do konce roku vyměnit ještě 10 300 průkazů způsobilosti. Vyměnit si je letos přišlo zatím jen 4700 lidí.

Ještě 10 300 vůdců plavidel a členů lodních posádek si musí do konce letošního roku vyměnit průkazy
Pokud držitelé uvedených průkazů do 31. 12. nepožádají o výměnu, průkaz třicátým dnem po ukončení tohoto data přestane být platný. Vedení plavidla s neplatným průkazem je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.

Výměna průkazů vyplývá z požadavků evropské směrnice, podle níž musel být už v roce 2014 upraven zákon o vnitrozemské plavbě. Došlo k jasnému vymezení, kdo je vůdce plavidla a jaké podmínky v každé kategorii musí splnit.

Výměnu průkazu je možné provést na jakékoli pobočce Státní plavební správy. K výměně  průkazu je třeba jedna průkazová fotografie, vyplněná žádost a odevzdání starého průkazu. Při splnění těchto podmínek je výměna bezplatná. Pokud žadatel neodevzdá starý průkaz, zaplatí správní poplatek 100 korun. Nový průkaz mu bude vystaven do 30 dnů ode dne podání žádosti. K vyzvednutí bude na pobočce, u které byla žádost podána.

Státní plavební správa v rámci letošní plavební sezony zkontrolovala 1275 plavidel,  u 263 z nich zjistila porušení zákona. Často se jednalo o nerespektování plavebního značení, vedení plavidla pod vlivem alkoholu nebo například o plavbu bez lodního osvědčení na palubě. Došlo k celkem 10ti plavebním nehodám. Ve všech případech vznikla pouze materiální škoda. Ve srovnání s minulým rokem nedošlo k zásadnímu nárůstu porušování zákona nebo plavebních pravidel. Situace na vodních cestách se naopak ve vztahu k zvyšujícímu se provozu stabilizovala.
 
Zpět na výpis článků