Kraje reagovaly na výzvu ministra Ťoka, komise schválila první žádosti na opravy silnic

Kraje reagovaly na výzvu ministra Ťoka, komise schválila první žádosti na opravy silnic
25.3.2015Média a tiskové zprávy

Počátkem března vyzval ministr dopravy Dan Ťok kraje, aby využily nabídky finanční pomoci na opravy silnic II. a III. tříd a s ohledem na začínající stavební sezónu podaly své žádosti co nejdříve. Kraje na výzvu reagovaly a žadatelům z pěti krajů již ministerstvo dopravy finanční podporu na opravy silnic schválilo.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury bylo na opravy komunikací ve vlastnictví krajů vyčleněno 4,4 miliardy korun. Centrální komise již projednala první vlnu žádostí a schválila akce žadatelů z pěti krajů (Středočeského – pouze neinvestiční akce, Karlovarského, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského) v celkové výši téměř 1,4 miliardy korun. 

„Jsem rád, že kraje reagovaly na mou výzvu a zaslaly své žádosti. Stavební sezóna začala, není na co čekat. My se snažíme proces posuzování žádostí urychlit, aby kraje mohly začít s opravami a finanční příspěvek co nejdříve pocítili také občané,“ řekl ministr dopravy Ťok.

Žádosti na SFDI již podaly všechny kraje. Jihočeský kraj podal žádost na část akcí a žádost na zbylou část akcí by měl podat v druhé polovině dubna. Některé kraje požádala Centrální komise o doplnění, Ústeckému kraji byla žádost vrácena z důvodu nedostatečného popisu akce včetně ekonomického zdůvodnění. O finanční prostředky zažádala také Praha, pro kterou bylo vyčleněno přibližně 200 milionů korun, jež jsou primárně určeny na opravy silnic, které slouží jako náhradní komunikace za nedokončený Pražský okruh.

Tyto i ostatní došlé žádosti budou projednány na dalším jednání Centrální komise, které se uskuteční příští týden.

Příjemcem dotace může být jak kraj, tak organizace správy a údržby silnic, případně mohou za jeden kraj požádat i oba subjekty. Žadatelům z jednotlivých krajů budou finanční prostředky poskytnuty následně po podpisu smlouvy se SFDI.

Zpět na výpis článků