MD obdrželo závazné nabídky na provozování rychlíků mezi Plzní a Mostem

MD obdrželo závazné nabídky na provozování rychlíků mezi Plzní a Mostem
4.9.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy obdrželo ve středu 3. září 2014 závazné nabídky na provozování dálkové železniční linky R16 Plzeň – Most od společností České dráhy a Arriva. Stalo se tak poté, co je ministerstvo oficiálně vyzvalo k takovému kroku. Provoz rychlíků mohl být dle zákona zadán jakémukoliv dopravci napřímo. Ministerstvo však zvolilo transparentní cestu a oslovilo oba dopravce, protože dlouhodobě jevili o zajišťování rychlíků zájem.

V průběhu jednání o smlouvě s Českými drahami nabídla společnost Arriva alternativní nabídku na provozování zmíněné rychlíkové linky. Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy počátkem srpna vybídlo obě společnosti k podání konečných závazných nabídek do 3. září 2014. Ačkoliv mohl úřad podle platné legislativy uzavřít smlouvu napřímo s ČD, rozhodl se jít transparentní cestou a oslovil oba dopravce. Dojde tak k porovnání dvou nabídek vycházejících z totožně nastavených podmínek pro provozování drážní dopravy.

K otevření obálek s nabídkami došlo za účasti obou dopravců. Jediným hodnotícím kritériem bude v daném případě cena, a to z důvodu uzavření smlouvy na jeden rok, což úřad dopředu deklaroval. Úřad musí nyní obsahově posoudit nabídky, zda jsou v souladu se zákonnými pravidly a požadavky objednavatele.

Ministerstvo dopravy do budoucna upřednostňuje, aby liberalizace veřejných služeb probíhala v rámci standardních soutěží podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. To umožní nabídnout zájemcům o provozování rychlíků víceleté smluvní kontrakty. Na vládu byl odeslán materiál, který řeší postupnou liberalizaci dálkové železniční dopravy a obsahuje harmonogram otevírání trhu pro nejbližší období. Jakmile o něm vláda rozhodne, ministerstvo uskuteční příslušné potřebné kroky.

 

Podané finanční nabídky:

1)    České dráhy, a.s. – 40,7 mil. Kč

2)    ARRIVA vlaky s.r.o. – 37,3 mil. Kč

Zpět na výpis článků