Ministerstvo dopravy podpořilo nový terminologický slovník ITS

Ministerstvo dopravy podpořilo nový terminologický slovník ITS
12.4.2016Média a tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy podpořilo slovník názvosloví inteligentních dopravních systémů (ITS) , který by měl přispět k jednotnému používání již zavedené terminologie z této oblasti. Jedná se o hypertextovou online databázi termínů a zkratek z oboru ITS v českém a anglickém jazyce, přičemž termíny pocházejí ze souboru více než 250 evropských a mezinárodních norem.  Slovník má sloužit jako podpora při překladech technických norem z oboru dopravní telematiky a inteligentních dopravních systémů.

 

Tento slovník vznikl za podpory Ministerstva dopravy ČR a se schválením ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) v roce 2015, spuštěn byl 2016 a bude průběžně aktualizován. Slovník je dostupný na této webové adrese: www.ITSterminology.org

 

Vypracovalo Centrum technické normalizace SILMOS s.r.o. ve spolupráci s TNK 136 Dopravní telematika v rámci projektu STANDARD.

 

 

 

Zpět na výpis článků