Ministr Dan Ťok: Evropská unie by neměla regulovat velikost cestovních kufrů v letadlech

Ministr Dan Ťok: Evropská unie by neměla regulovat velikost cestovních kufrů v letadlech
11.6.2015Tiskové zprávy

V Lucemburku se dnes setkali ministři dopravy evropské osmadvacítky. K hlavním tématům patřily otázky letectví, vodní dopravy, železnice a bezpečnosti silničního provozu.

V oblasti letectví ministři probrali práva cestujících a odpovědnost dopravců při zrušení nebo zpoždění letů. Podle tohoto návrhu mají cestující právo na kompenzace při opožděných letech. Lotyšské předsednictví navrhlo snížit limity kompenzací z pěti na tři hodiny. Ministr dopravy Dan Ťok svým kolegům řekl, že Česká republika s takovou úpravou nemůže souhlasit. Hrozí totiž, že letečtí dopravci by při tříhodinovém zpoždění raději let zrušili, než aby museli platit cestujícím jakoukoliv kompenzaci. Podobný názor měli při jednání ministři Irska, Velké Británie, Francie nebo Polska. 

Stejně tak je problematické nařízení, které má regulovat velikost kabinových zavazadel. "Nesouhlasíme s tím, aby kabinová zavazadla byla regulována skrze evropské nařízení. Chceme, aby pravidla stanovovali jednotliví letečtí dopravci. Ti mají povinnost dostatečně a včas informovat cestujícího o podmínkách přepravy zavazadel. Česká republika v této oblasti upřednostňuje uplatňování komerčních mechanismů, nikoli regulaci na úrovni unijního práva," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Evropské státy debatují, jak otevřít železniční trh

 

Železniční doprava v rámci Evropské unie dlouhodobě zaostává v konkurenceschopnosti za silniční a leteckou dopravou. Cílem Evropské komise a jejího Čtvrtého železničního balíčku je dokončení liberalizace železničního trhu. Přijetí železničního balíčku považuje Česká republika za jednu z podmínek budoucího řádného fungování železnic v Evropě.

"Přijetí Čtvrtého železničního balíčku považujeme za jednu z podmínek budoucího řádného fungování železnic v Evropské unii. Sami na národní úrovni zavádíme některá v balíčku obsažená opatření a naše dosavadní zkušenost je veskrze pozitivní. Sledujeme významné zvyšování úrovně služeb u všech dopravců, nárůst počtu cestujících a celkové zlepšení image osobní železniční dopravy – to vše bez zvýšení nákladovosti pro objednavatele dopravy," řekl ministrům Dan Ťok.

EU chce BESIP na celoevropské úrovni

V otázce bezpečnosti silničního provozu se ministři shodli na potřebě společného postupu při snižování nehodovosti a zmírňování následků dopravních nehod. "Denně zemře na evropských silnicích 70 lidí, což je stále velmi smutná statistika. Chceme spojit snahu o snížení nehodovosti a smrtelných následků nehod. Toto téma bude pro nás klíčové při nadcházejícím českém předsednictví Visegrádské skupiny," dodal ministr Ťok.

Evropská komise se zaměří na vzdělávání účastníků silničního provozu, dodržování pravidel, bezpečnější silniční infrastrukturu a vozidla, podporu moderních technologií ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení služeb při mimořádných událostech (oblast emergency) a ochranu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

Zpět na výpis článků