Němečtí specialisté se v Kojetíně cvičili ve výstavbě provizorních mostů

Němečtí specialisté se v Kojetíně cvičili ve výstavbě provizorních mostů
9.9.2022Tiskové zprávy

Ve výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně se v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce v oblasti připravenosti na řešení krizových situací uskutečnil výcvik 15 německých mostních specialistů vyslaných Spolkovou agenturou pro technickou pomoc (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - THW). Cvičení se zaměřilo na výstavbu provizorních mostů, které se využívají například při živelních katastrofách nebo jako dočasné komunikace při opravách infrastruktury.

Němečtí specialisté se v Kojetíně cvičili ve výstavbě provizorních mostů
Zástupci německé agentury THW, která je v Německu zodpovědná za stavbu provizorních mostů na dopravní infrastruktuře, se v Kojetíně formou týdenního intenzivního kurzu seznámili se systémem využití provizorních mostů v České republice, se složením a  technickými parametry jednotlivých součástí provizorních mostů a to včetně technologických postupů pro jejich stavbu. Na závěr výcviku proběhlo i praktické cvičení výsunu prozatímních mostních konstrukcí.

Provizorní mosty jsou v České republice běžně používány na silnicích při provozních opravách stávajících či výstavbě nových stálých mostních objektů a rovněž jsou systémově předurčeny pro řešení rychlé dočasné obnovy mostů poškozených povodněmi, případně jinou krizovou situací.

Výcvikové středisko Ministerstva dopravy funguje v Kojetíně už od roku 1993. Poskytuje výcvikové služby nejen složkám Integrovaného záchranného systému, ale i třeba studentům dopravních fakult, kteří se zde mohou seznámit s praktickou stránkou výstavby prozatímních mostních konstrukcí. Zkušenosti zde ale získávají i například příslušníci Armády České republiky nebo stavební firmy. V letošním roce se ve výcvikové středisku uskutečnilo 11 akcí se zaměřením na praktický výcvik a použití materiálů provizorních mostů.
 
Zpět na výpis článků