Rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Brně se chýlí ke konci

Rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Brně se chýlí ke konci
3.12.2019Tiskové zprávy

Už příští neděli se vrátí na brněnské hlavní nádraží všechny vlaky, které musely kvůli souběhu hned několika stavebních akcí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) jezdit odklonem na jiná nádraží v jihomoravské metropoli. Nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, kromě toho procházely přestavbou dva historické mosty a část staničního kolejiště s více než dvacítkou výhybek. To vše za více než 2 miliardy korun. Na spolufinancování staveb se podílí Evropská unie z Operačního programu Doprava 2014–2020.

Rozsáhlá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v Brně se chýlí ke konci
Na hlavním nádraží v Brně se vybudovalo elektronické staniční zabezpečení 3. kategorie, které je napojeno na takzvané jednotné obslužné pracoviště. Jeho technologické zařízení se nachází v nové budově poblíž šestého nástupiště, ze které budou výpravčí řídit provoz. Moderní zabezpečovací zařízení se instalovalo rovněž na navazující traťové úseky.

„Touto frekventovanou stanicí projede od nového jízdního řádu, který začne platit 15. prosince, až 620 vlaků denně. Z toho bude 430 osobních a spěšných, které doplní 190 spojů dálkové dopravy. Jde o další navýšení již tak vysokého počtu souprav projíždějících hlavním nádražím před zahájením celé rekonstrukce. Moderní zabezpečovací zařízení pomůže výpravčím zvládnout provoz, který je zejména v ranní a odpolední špičce velmi intenzivní,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a pokračuje: „V exponovaných časech je v podstatě vyčerpaná kapacita nádraží. A tak i když začneme používat moderní zabezpečovací techniku, musíme respektovat parametry stanice, která není nafukovací.“ 

V určitých obdobích dne tak SŽDC nemůže splnit požadavky objednatelů na přidání dalších vlaků. Již nyní může zpoždění jednoho spoje způsobit narušení taktu na dalších linkách. Na koleje brněnského hlavního nádraží se přitom stejně jako na hlavním nádraží v Praze vejdou současně dva vlaky na každou kolej.  

„SŽDC se na dodatečných jednáních k jízdnímu řádu snažila s objednateli dopravy a dopravci najít rozumný kompromis a upozorňovala na skutečnost, že při zpoždění vlaků může z technologických důvodů dojít na hlavním nádraží v Brně k velmi složité dopravní situaci. Druhá strana však tyto připomínky neakceptovala a vyslovila požadavek, aby se tyto situace řešily operativně,“ doplňuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro řízení provozu Miroslav Jasenčák.
 
Rekonstrukce zabezpečení, mostů i kolejí

Jako první začala v jihomoravské metropoli rekonstrukce památkově chráněných mostů přes Hybešovu a přes Křídlovickou ulici. Práce na přemostěních dvou rušných komunikace v centru Brna zahájila SŽDC už vloni v létě. Zahrnovaly jak renovaci jejich ocelových konstrukcí, tak i spodní stavby včetně výměny poškozených stavebních prvků. Došlo také k obnově odvodnění a protikorozní ochrany. Celkové náklady obou investičních akcí přesahují 340 milionů korun.  

Součástí výstavby nového zabezpečení na hlavním nádraží byla i rekonstrukce kolejí a výhybek na rozvětvení ve směru na Horní Heršpice. Kromě toho probíhaly práce pod stavědlem číslo 5. Ty spočívaly ve výměně celkem 22 výhybkových konstrukcí, které dostaly navíc elektrický ohřev. Rekonstrukcí prošlo celkem 1 400 metrů kolejí v části stanice navazující na břeclavské straně na 1. až 4. nástupiště.

Z plánovaných větších stavebních akcí SŽDC ve stanici Brno hlavní nádraží lze uvést opravu pátého a šestého nástupiště, která byla v provozu po celou dobu právě končící rekonstrukce. K provedení potřebných prací dojde v roce 2021.


 
Zpět na výpis článků
Související články