Vláda schválila nový Národní kosmický plán

Vláda schválila nový Národní kosmický plán
14.10.2019Tiskové zprávy

Vláda dnes schválila nový Národní kosmický plán na roky 2020 až 2025, který navazuje na dosavadní úsilí vlády v podpoře rozvoje kosmického průmyslu a excelence ve vědě. Ministerstvo dopravy chce prostřednictvím nového kosmického plánu podpořit další růst kosmického průmyslu tak, aby české firmy mohly dodávat ucelenější komponenty družic a nosných raket, jako jsou celé přístroje či platformy družic. Soustředit se chceme také na podporu inovací, vzdělávání v technických předmětech, technologický transfer, podporu slibných nápadů i jejich uvádění na trh a na těsnější spolupráci mezi vysokými školami či průmyslem.

Vláda schválila nový Národní kosmický plán
Národní kosmický plán 2020 je strategií České republiky pro rozvoj kapacit a schopností jejího průmyslu i akademické sféry v oblasti kosmických aktivit. Cílem je zajištění konkurenceschopnosti a maximalizace návratnosti veřejných investic do kosmických aktivit a souvisejících oblastí.

Pro tyto účely se podařilo alokovat dalších 275 mil. Kč ročně k posílení účasti ČR v programech Evropské kosmické agentury ESA. Právě programy ESA jsou hlavním nástrojem rozvoje českého kosmického průmyslu a vědecké excelence v kosmických vědách.

Hlavními cíli NKP 2020 jsou:

1) Budování českých kosmických kapacit a schopností pro zvýšení excelence a konkurenceschopnosti. Chceme pokračovat ve vytváření vhodného prostředí, které českým firmám a akademické sféře pomohlo držet krok se stávajícími trendy, být inovativní, disruptivní, excelentní, vytvářet, chránit a využívat práva duševního vlastnictví, zvýšit spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem při respektování jejich přirozených rolí. Chceme také vytvářet synergie mezi společnostmi a mezi malými a středními podniky a velkým průmyslem, maximalizovat návratnost investic, podnítit zvyšování soukromých investic do kosmických aktivit a stimulovat a urychlit transfer technologií a znalostí. Klademe důraz na běžné využití družicových systémů v každodenních aplikacích.

2) Aktivní postavení v mezinárodních vztazích má pomoci zvýšení viditelnosti ČR. Posílení bilaterální spolupráce s kosmickými velmocemi, zejména z řad Evropských států. ČR by se měla snažit přispět k hledání obecně přijatelných řešení, která by podpořila mezinárodní spolupráci.

Za kosmické aktivity považujeme veškeré státní, průmyslové a vědecké činnosti, které směřují k využití možností a příležitostí, které kosmický prostor skýtá. Jedná se o družicovou navigaci, družicovou telekomunikaci, pozorování Země, vesmírnou dopravu (zejména nosné rakety), sledování blízkého okolí Země a kosmického počasí, robotický i pilotovaný průzkum vesmíru, kosmickou vědu (všechny disciplíny z vesmíru prováděných astronomických pozorování, výzkum mikrogravitace, účinky kosmického prostředí) nebo oblast aplikací a služeb souvisejících s využitím získaných dat.

Česká republika realizuje většinu kosmických aktivit prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA), do níž jako plný člen vstoupila v závěru roku 2008. Od té doby došlo k významnému nárůstu účasti českých firem na kosmických projektech, nyní (2019) jsou české firmy uznávanými členy mezinárodních dodavatelských řetězců ve výrobě nosných raket, družic a pozemních segmentů.
Bez účasti na projektech ESA prakticky není možné se do dodavatelských řetězců např. Airbusu, Thalesu, OHB či jiných velkých firem dostat.
Za období 2008 – 2018 bylo českými firmami a vysokými školami realizováno na 350 projektů.

Gestorem o oblast kosmických aktivit je od r. 2011 Ministerstvo dopravy, které také hradí velkou většinu příspěvků ČR do ESA a vytváří v ČR podmínky pro rozvoj kosmických aktivit.
 

Dokument naleznete v příloze.
 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků