Ministerstvo dopravy ke kontrolnímu závěru NKÚ: Snižování emisí dlouhodobě podporujeme

Ministerstvo dopravy ke kontrolnímu závěru NKÚ: Snižování emisí dlouhodobě podporujeme
09.12.2019 9:12:18Na pravou míru
Ministerstvo dopravy ke kontrolnímu závěru NKÚ: Snižování emisí dlouhodobě podporujeme

NKÚ dnes zveřejnil závěry kontrolní akce zaměřené na finanční a daňová opatření z let 2015 až 2018 pomáhající v ochraně klimatu, konkrétně snižování emisí u dopravy i domácností. Závěr konstatuje, že Česká republika nemá účinná daňová opatření, která by pomohla splnit cíle v ochraně klimatu a zaostává za ostatními zeměmi EU.

Ministerstvo dopravy musí jednoznačně konstatovat, že zavádění opatření na snižování emisí se dlouhodobě věnuje. Jako příklady z poslední doby uveďme např. osvobození vozidel na alternativní paliva od dálničního poplatku od 1. ledna 2020, probíhající měření emisí vozidel za pomoci mobilních expertních jednotek, nebo chystané zavedení ekologických složek mýta pro nákladní automobily. Finanční opatření k ochraně klimatu tedy aktivně prosazujeme.

Se závěrem z tiskové zprávy NKÚ, že resort dopravy neplní svou úlohu v této oblasti, jak by měl, nesouhlasíme, neboť na ochranu klimatu nelze užít jen měřítka daňových opatření, jak lze ze závěrů NKÚ dovodit.

NKÚ uvádí, že daňová opatření by měla pomoci motivovat obyvatele, aby přešli na ekologičtější vozidla. Ministerstvo dopravy v této oblasti preferuje spíše dlouhodobou podporu infrastruktury pro provoz ekologických vozidel a za efektivní považuje podporu nákupu většího objemu ekologických vozidel právnickými osobami či ekologické veřejné dopravy. V rámci příštího Operačního programu Doprava plánuje na oblast infrastruktury pro alternativní paliva vyčlenit cca 4 mld. Kč a počítáme s tím, že i po roce 2020 bude možné využívat dotace z EU fondů na nákup elektrických vozidel.

Ministerstvo dopravy taktéž nechce zatížit občany dalšími plošnými ekologickými daněmi, tedy trestat především majitele řádně udržovaných vozidel a máme za to, že vozový park v ČR se může omlazovat spíše v závislosti na kupní síle obyvatel ČR a jejich finanční situaci.

Novinkou platnou od 1. ledna 2020 je to, že budou od dálničního poplatku osvobozena vozidla s pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v kombinaci s jiným palivem (pokud hodnota CO2 nepřekročí 50 g/km). To umožnila novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Od 1. ledna 2021 bude nově mýto trojsložkové (jak tomu jej již v dalších evropských zemích), tedy složené z platby za použití komunikace, poplatek za hlukové emise a poplatek za emise z motorů. Cílem je zejména podpořit zavádění ekologicky šetrnějších vozidel.  Druhotným efektem bude zvýšení sazeb mýtného pro méně ekologická vozidla.

Pro úplnost uvádíme, že závěry kritizují i plnění cílů EU prostřednictvím biopaliv I. generace v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu; Ministerstvo dopravy tedy pouze konstatuje, že je pro postupné zavádění biopaliv druhé generace tak, jak to bude technologicky možné a efektivní.


 

Zpět na výpis článků