Dokumenty

Zrušit filtry

Přepravní a tarifní věstník 17/2022

Věstník dopravy 9/2022

Školení a zkoušky řidičů ADR

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli ADR Osvědčení o školení řidiče vydaného Ministerstvem dopravy, kterým se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení je prováděno dle dohody ADR ve více variantách: - základní kurz pro přeprava kusů a volně ložených látek ...

Přepravní a tarifní věstník 16/2022

Věstník dopravy 7/2022

Příslušné orgány ADR

 Pro přepravu radioaktivních látek v celém rozsahuSÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnostSenovážné náměstí 9; 110 00 Praha 1www.sujb.czK provádění zkoušek, atestací a kontroly obalů, velkých obalů a velkých nádob pro volně ložené látky IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí silniční dopravouCIMTO, s.r.o. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno Pracoviště...

Celkem dokumentů:1211