Dokumenty

Zrušit filtry

Analýza plavební sezóny roku 2018

Ministerstvo dopravy připravilo se Státní plavební správou materiál "Analýza plavební sezóny roku 2018". Tento materiál nejprve uvádí přehled a postavení jednotlivých orgánů vykonávajících specializovaný i obecný dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. Stěžejní část materiálu však tvoří samotné hodnocení plavební sezóny, kde jsou analyzována získaná data...

Analýza plavební sezóny roku 2017

Ministerstvo dopravy připravilo se Státní plavební správou materiál "Analýza plavební sezóny roku 2017". Tento materiál nejprve uvádí přehled a postavení jednotlivých orgánů vykonávajících specializovaný i obecný dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. Stěžejní část materiálu však tvoří samotné hodnocení plavební sezóny, kde jsou analyzována získaná...

Analýza plavební sezóny roku 2016

Ministr dopravy předložil v dubnu roku letošního roku vládě ČR materiál „Analýza plavební sezóny roku 2016“. Vláda vzala předmětný materiál s informacemi o činnosti dozorových orgánů a situaci na vodních cestách ČR v roce 2016 na vědomí a na základě informací v něm obsažených a předložených návrhů dospěla k závěru, že je třeba zvýšit koordinaci dozorové činnosti mezi Státní...

Celkem dokumentů:3