Zbývající část D8 bude zprovozněna před Vánoci, projednala vláda

Zbývající část D8 bude zprovozněna před Vánoci, projednala vláda
28.11.2016Tiskové zprávy

Dostavba dálnice D8 ve zbývajícím úseku Bílinka – Řehlovice probíhá podle stanoveného časového harmonogramu. Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitel počítá s tím, že bude dálnice připravena ke zprovoznění 17. prosince letošního roku. Takový je i závěr informace pro vládu, kterou kabinet dnes projednal.

Zbývající část D8 bude zprovozněna před Vánoci, projednala vláda
Ředitelství silnic a dálnic požádalo oficiálně Ministerstvo dopravy o povolení předčasného užívání stavby dálnice D8 ve zbývajícím úseku spojující dostavěné části ústecké dálnice od Prahy a od hranic s Německem. Ministerstvo dopravy nyní sbírá všechny potřebné podklady pro zprovoznění dálnice D8. Podmínkou, kterou si ministerstvo stanovilo, je i verifikace stabilitní situace v území, kudy vede dálnice, píše se v materiálu pro vládu.

„Na veškeré činnosti související se stabilizací území dohlíží Česká geologická služba, která provádí odborný geologický dozor nad všemi průzkumnými, monitorovacími a sanačními pracemi a provádí výkon odborného konzultanta a dozoru při výběru metod a realizace veškerých prováděných prací. Dálnice bude hotová ke zprovoznění 17. prosince tak, aby byla pro provoz bezpečná,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Provedený inženýrskogeologický průzkum v místě přechodu násypu dálnice na prackovickou estakádu včas upozornil na riziko lokální deformace. V rámci stabilizace celého prostoru buduje zhotovitel odvodnění rizikového svahu pomocí štěrkových drenážních podzemních stěn. Situace je průběžně monitorována, pevné body se měří v intervalu 1 hodina a inklinometry se odečítají v intervalu dvakrát týdně,“ píše Ministerstvo dopravy v materiálu nazvaném Informace o činnosti pracovní skupiny pro zajištění dalšího postupu, operativní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti s havarijní situací způsobenou sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých opatřeních a rozhodnutích.

Vláda také dostala informaci o tom, že Ředitelství silnic a dálnic zajišťuje doplňující průzkum sesuvného území, kterým prochází stavba dálnice D8. V rámci monitoringu jsou prováděna měření vizuální kontrolou, měřením trigonometrických bodů, automatickým a ručním měřením hladiny podzemních vod a pórových tlaků, měření dynamometrů, inklinometrických vrtů, deformací a zároveň probíhají odečty průtoků vody.

Zbývající úsek dálnice D8 v úseku Bílinka – Řehlovice je 12 km dlouhý a vede přes Opárenské údolí kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky do úbočí podél Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi, dále pokračuje do obce Radejčín, kde dále pokračuje k Řehlovicím. Zde se stavba napojuje na již vybudovanou a provozovanou stavbu Řehlovice – Trmice. Zhotovitelem stavby je sdružení tvořené firmami EUROVIA CS, METROSTAV, SMP CZ a BERGER BOHEMIA. Možnost prohlédnout si dostavovanou dálnici D8 využilo letos 3. října 20 tisíc návštěvníků.
 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články