Poslední úsek D8 Lovosice - Řehlovice má povolení k předčasnému užívání

Poslední úsek D8 Lovosice - Řehlovice má povolení k předčasnému užívání
15.12.2016Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad dnes na základě souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů povolilo předčasné užívání zbývajícího úseku dálnice D8 od Lovosic do Řehlovic. Zprovoznění dálnice je plánováno na sobotu 17. prosince ve večerních hodinách. Motoristé se po mnoha letech příprav a výstavby dočkají kompletního dálničního spojení mezi Prahou a Drážďany.

Poslední úsek D8 Lovosice - Řehlovice má povolení k předčasnému užívání
Stavbu v tomto složitém místě jsem zdědil od svých předchůdců a za svůj úkol jsem považoval ji dotáhnout do konce tak, aby konečně začala sloužit řidičům a zároveň byla bezpečná. Stav, kdy tranzitní doprava včetně kamionů jezdí přes obce, poškozuje jak obyvatele, tak životní prostředí. Doufám, že si po zprovoznění dálnice konečně oddechnou. Řidičům jsme dlužili moderní spojení mezi Prahou a Drážďany, na které už roky čekají,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy povolilo zprovoznění dálnice na základě souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů. Podkladem pro povolení stavby byl i odborný posudek stability svahů širšího okolí dálnice, včetně oponentního vyjádření České geologické služby ke stabilitní situaci. Území sesuvu Dobkovičky i území Prackovické estakády bude dále průběžně monitorováno tak, aby byla bezpečnost dálnice stoprocentně zajištěna.        

Předčasné užívání je dle českého stavebního zákona standardním institutem. Jedná se o provoz na stavbě, která ještě není zcela stavebně dokončena, ale je už možné její bezpečné užívání. Tento režim byl a je běžně využíván na většině dálničních staveb.

Záběry z dronu nad D8V současné době docházelo vlivem chybějícího úseku k přetížení na objízdných komunikacích, což mělo za následek nadměrnou nehodovost. Zejména ve špičkách se na objízdných trasách tvořily kolony. Nejrizikovější byla kombinace nákladní a osobní dopravy na dvoupruhových komunikacích. Zprovoznění kompletní dálnice D8 tak významně přispěje k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Po zprovoznění dálnice budou probíhat práce na dokončení těch stavebních objektů, které již nebrání provozu na dálnici. Jde například o dokončení mostů přes dálnici, vegetační úpravy podél trasy dálnice apod.

Dálnice D8 je významnou dopravní tepnou zajišťující mezinárodní dopravní spojení Prahy se Saskem a Berlínem. Její zprovoznění vytvoří druhé plnohodnotné dálniční spojení mezi ČR a Německem.
 
Zpět na výpis článků
Související články