Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023

Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023
7.3.2023Tiskové zprávy

V letošním roce proběhne dalších 70 vzdělávacích kurzů pro začínající mladé řidiče po celé ČR. V uplynulé dekádě byli ve srovnání s průměrem EU mladí řidiči v ČR nadprůměrně nebezpeční, proto je nutné pokračovat v jejich navazujícím vzdělávání i po závěrečné řidičské zkoušce. Začínající mladí řidiči se mohou zdarma přihlásit do zdokonalovacích kurzů na www.startdriving.cz

 

Projekt START DRIVING pokračuje vzděláváním začínajících mladých řidičů i v roce 2023
Mladí jedinci ve věku 18-24 let jsou nejohroženější věkovou skupinou účastníků silničního provozu. To platí nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropskou unii. Evropská komise i Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu proto doporučují vícefázový způsob přípravy nových řidičů. „V roce 2024 se i Česká republika zařadí ke státům, které mají zaveden řidičák na zkoušku. Nejen zavedením zkušebního období pro novopečené řidiče, ale také zavedením zdokonalovacího kurzu pro potenciálně rizikové nové řidiče. Dané opatření společně s modelem přípravy nových řidičů nazývaným L17, tj. možností řídit automobil již od 17 let pod dohledem zkušeného mentora, nepochybně výrazně zvýší připravenost nových řidičů na náročné podmínky v silničním provozu,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka.  

Navazující vzdělávání nových řidičů musí cílit zejména na zdokonalování ovládání motorových vozidel a dopravně psychologické vzdělávání s primárním cílem působit na rozvoj žádoucích postojů nových řidičů. „Kurzy musí být zaměřeny na zdokonalování techniky řízení motorového vozidla či zvládání rizikových situací. V žádném případě nesmějí v účastnících vyvolávat sebepřeceňující pocity. Příprava musí být zaměřena na demonstraci hrozících rizik v silničním provozu,“ upozorňuje Roman Budský, dopravní expert z Platformy VIZE 0. 

„S mladými začínajícími řidiči ve věku 18 až 24 let se v ČR začalo systematicky pracovat v už roce 2020, a to v rámci projektu START DRIVING. Je financován fondem zábrany škod, realizován Asociací autoškol ČR ve spolupráci s Asociací center bezpečných jízd a s dalšími partnery, mezi které patří například Ministerstvo dopravy, Česká kancelář pojistitelů, Policie ČR, Platforma VIZE 0, Asociace psychologů či  Škoda Auto,“ upřesňuje Jan Matoušek, ředitel České kanceláře pojistitelů. Projekt START DRIVING je zaměřen na zdokonalovací přípravu nových řidičů ve věku 18–24 let s řidičským oprávněním skupiny B. Efektivitu programu zvyšuje i to, že kurzů se mohou zúčastnit i rodiče mladých začínajících řidičů, učitelé autoškol i zkušební komisaři řidičů.

Od roku 2020 do konce roku 2022 se uskutečnilo celkově 196 kurzů na osmi polygonech v rámci celé České republiky. A například v loňském roce se jich zúčastnilo celkově 2 415 osob. A jednalo se nejen o nové řidiče ve věku 18 až 24 let, kterých bylo 1 723, ale také o 375 jejich rodičů a 317 učitelů autoškol. „Projekt pokračuje i v letošním roce jako Start Driving 2023, naplánováno je dalších 70  vzdělávacích kurzů, kterých se mohou zúčastnit jak mladí řidiči a jejich rodiče, tak i učitelé autoškol a zkušební komisaři řidičů. Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře na jednotlivé kurzy, které jsou tradičně bezplatné, se nacházejí na webových stránkách projektu www.startdriving.cz,“ doplňuje předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.  

Na kurzech přednášejí i dopravní policisté. „Zaměřují se na rozbor konkrétních nehod způsobených mladými začínajícími řidiči, ke kterým došlo v příslušném regionu. A nejen informují o příčinách těchto zbytečných nehod, ale také vysvětlují, jak se jako začínající řidič chovat v silničním provozu,“ vysvětluje Michal Hodboď z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR. 

Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že zatímco během uplynulé dekády přišlo v rámci EU o život při nehodách v průměru 49 osob na 1 milion obyvatel, u mladých ve věku 15-30 let to bylo 67 jedinců (v ČR se jedná o 54 a 80 osob). Ze statistik dále vyplývá, že výrazně ohroženější jsou mladí muži. Na jeden milion mladých žen v populaci ročně připadá 25 obětí nehod, u mladých mužů je to hrozivých 106 mrtvých – více než čtyřikrát více (v ČR je to 29 a 129 jedinců). Velmi znepokojivým zjištěním je, že u mladých osob jsou v rámci EU dopravní nehody příčinou 18 procent všech příčin jejich úmrtí (v ČR se jedná o 17 procent). Ovšem zdaleka nejohroženější jsou mladí ve věku 18-24 let. U žen v dané věkové kategorii je to cca 18 procent, u mužů dokonce celá čtvrtina. V těsném závěsu jsou sedmnáctiletí, kdy mladých žen umírá cca 17 procent a mužů bezmála čtvrtina. Mladí řidiči bez ohledu na míru jejich zavinění jsou účastníky 37 procent všech smrtelných nehod – v EU i ČR. 

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že počty obětí dopravních nehod ve věku 18-24 let klesají. Zatímco v roce 2016 jich bylo celkově 60, v roce 2020 to bylo 26 jedinců, v roce 2021 o 6 méně, a to 20, v loňské roce došlo k dalšímu poklesu na 12 usmrcených (8 řidičů a 4 spolujezdci). 
 
Zpět na výpis článků
Související články