Dokumenty

Dokumenty
Legislativa a často kladené dotazy
Legislativa a často kladené dotazy
Maximální časové úseky pro stahování
Ověření Tachografu
Používání režimu OUT při činnostech řidiče
Výjimky z aplikace nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014
Mezinárodní silniční nákladní doprava
Mezinárodní silniční nákladní doprava
Informace k vybraným zemím
Kabotáž (vnitrostátní přeprava zahraničním dopravcem)
Licence Společenství, Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby
Povolovací systém pro nečlenské státy EU, Bilaterální dohody s nečlenskými státy EU

Celkem dokumentů:784