Výpis bodového hodnocení řidiče kdykoliv a zdarma

Výpis bodového hodnocení řidiče kdykoliv a zdarma
4.9.2015Tiskové zprávy

Držitelé datových schránek mají nově možnost získat kdykoliv a zdarma aktuální elektronický výpis z bodového hodnocení řidiče. Novou službu v rámci aplikace CzechPOINT@home připravila ministerstva vnitra a dopravy.

Nová služba je dostupná na Portálu veřejné správy a je elektronickou obdobou výpisu, který je možné za poplatek získat v papírové podobě, na kterémkoliv ze 7149 kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

„Naše úřady stále mají rezervy v tom, jak poskytují veřejné služby. Jednodušší přístup k výpisu z bodového hodnocení řidičů je jedním z kroků, kterými chceme lidem kontakt s úřady ulehčit. V elektronizaci a zjednodušení státní správy budeme v resortu dopravy pokračovat," řekl ministr dopravy Dan Ťok.  

Výpis umožňuje občanům zjistit stav svého bodového hodnocení. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí jsou i záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů. Tento výpis má pouze informativní charakter o stavu bodového hodnocení řidiče a není výpisem z evidenční karty řidiče.

Výpis je možné získat vyplněním jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v sekci CzechPOINT@home. K ověření identity dojde vyplněním přihlašovacích údajů k přístupu do datové schránky fyzické osoby, do které vzápětí výpis dorazí v podobě přílohy datové zprávy.

Zpět na výpis článků