BESIP slaví 50. narozeniny

BESIP slaví 50. narozeniny
2.5.2017Tiskové zprávy

BESIP slaví v květnu tohoto roku půlstoletí své existence. Za tak dlouhou dobu „prožil“ řadu společenských a politických změn a musel se vypořádat například i s nástupem moderních technologií, které dnes považujeme ve svém každodenním životě za samozřejmé. Ale jsou řidiči a všichni účastníci silničního provozu opravdu tak jiní, než byli před 50 lety?

BESIP slaví 50. narozeniny
Jedno zůstává rozhodně stále stejné. Je to nutnost být k sobě na silnici ohleduplní, uvědomovat si, že nejsme na silnici sami a jezdit bezpečně. To je ostatně obsaženo i v samotném názvu BESIP = BEzpečnost SIlničního Provozu.

Od prvních bezpečnostních opatření k reflexním prvkům
Za dobu existence BESIPu se výrazně proměnil přístup k bezpečnosti na silnicích. Zatímco v roce 1969 se začínaly teprve řešit pasivní bezpečnostní prvky, jako je například pevnost sedadel či bezpečnostní pásy, v dnešní době již existenci těchto věcí bereme jako samozřejmost. Stále více se do popředí dostávají i ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu, kterými jsou chodci, děti a senioři. Pro bezpečnost všech chodců byla zavedena v roce 2016 nová povinnost nosit mimo obec za snížené viditelnosti reflexní prvky. Pro dopravní výchovu dětí je v současnosti více než 160 dopravních hřišť, určených pro výuku, hry či soutěže. Jsou k dispozici moderní – nejen tištěné – učebnice, interaktivní hry s dopravní tematikou a výukový videomateriál. Seniorům je v této oblasti věnována péče formou přednášek a besed. 

Stále stejné chyby
Statistiky nehodovosti ukazují, že nešvary účastníků silničního provozu, na které se snaží BESIP po celou dobu své činnosti upozorňovat a bojovat proti nim, zůstávají víceméně stejné.
Stejně jako před 50 lety, i nyní mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nevěnování se řízení. Zatímco dříve byla tato nepozornost způsobena nejčastěji koukáním do mapy či autoatlasu, v dnešní době za roztříštěním pozornosti stojí moderní technologie a trend doby – být online a neustále k dispozici.

Přestože vozový park na našich silnicích je stále modernější a vybavený mnoha bezpečnostními prvky, statistiky nehodovosti hovoří jasně
Neustále se zhoršují řidičské schopnosti, řidiči tak mají především problémy ovládat své vozidlo. Možná právě kvůli všem moderním technologiím v současných vozidlech zapomínáme při jízdě na ohleduplnost a na to, že nejdůležitější stále zůstává náš rozum a naše ostražitost. Jedním ze základních principů bezpečné jízdy je právě tolerance k chybám ostatních a dodržování pravidel provozu. Tady BESIP působí svými kampaněmi na všechny skupiny účastníků silničního provozu. A ještě v jedné oblasti máme stále větší problém – ve vzrůstající agresivitě, nepřátelství, neochotě spolupracovat. Například v loňském roce v 16 127 případech řidič od zaviněné nehody ujel.   

V některých ohledech jsme ale naopak jako řidiči ukázněnější. Loňský rok byl dokonce rokem s nejmenším počtem usmrcených osob v historii. Od roku 1970 klesá počet dopravních nehod spojených s předjížděním, nedáním přednosti v jízdě a nepřiměřenou rychlostí. Zvláště u rychlosti je ale nutné zmínit, že sice klesá počet dopravních nehod, ale dlouhodobě se rychlost podílí 30 % na všech usmrcených na silnicích.

Máme se rádi aneb mysli jinak!
Své 50. narozeniny oslaví BESIP hned několika aktivitami. Řidiči se mohou těšit na kampaň „Máme se rádi aneb mysli jinak“. Ta si klade za cíl komunikovat vztahy mezi jednotlivými účastníky provozu. Není náhoda, že se kampaň uskuteční v květnu, měsíci lásky. Na silnicích se řidiči můžou potkat s „hodným passatem“, který bude odměňovat řidiče za ohleduplné chování na silnici. Zároveň BESIP spustí kampaň na sociálních sítích k připomenutí největších problémů na silnicích. Narozeniny vyvrcholí celodenní akcí pro veřejnost na mosteckém autodromu v sobotu 26. srpna.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články