SŽDC začíná opravovat první nádraží

SŽDC začíná opravovat první nádraží
26.10.2016Média a tiskové zprávy

Správa železniční dopravní cesty jako nový vlastník nádražních budov, již po jejich převodu z ČD deklarovala, že chce s prvními opravnými pracemi začít neprodleně. Při vytváření seznamu budov, které zásah potřebují nejnutněji, vycházela z jejich skutečného technického stavu.

SŽDC začíná opravovat první nádraží
Samotnému zahájení oprav, ale musela předcházet nejenom projektová příprava, ale i vyhlášení veřejných zakázek a vybrání zhotovitele stavby. U následujících stavebních akcí bylo již vyhlášeno veřejné výběrové řízení, předpoklad podepsání smlouvy o dílo je začátkem listopadu. V Plzeňském a Jihočeském kraji SŽDC vybrala následující budovy, na kterých zahájí stavební práce do konce letošního roku.
 
Oprava střechy objektu čp. 609 Tachov
Jedná se o kompletní opravu střechy, vedoucí k zlepšení současného stavu dotčeného objektu, jenž je kvůli nedostatečné údržbě a vlivu povětrnostních podmínek v nedůstojném stavu. Stávající konstrukce střechy jsou vlivem zatékání a vlivu vlhkosti na konci životnosti. Plánovaná oprava bude provedena formou repliky a dle místní analogie.
Tvar i sklon střechy bude zachován. Budou vyměněny stávající dožilé dřevěné konstrukční prvky krovu. Současná zdevastovaná střešní krytina z pálených tašek bude vyměněna za skládanou betonovou krytinu  v odstínu cihlově červené. Poničený dřevěný obklad, klempířské prvky a výplně otvorů budou vyměněny. Nadstřešní část komínů bude odbourána a znovu vyzděna. Jeden z komínů bude odstraněn až na úroveň podlahy. Vliv na architektonické hledisko je tak minimalizován.
Předpokládané náklady 4,1 miliony korun.
 
 
Kompletní oprava střechy a výměna oken v železniční stanici Březnice
Jedná se o kompletní opravu střechy z důvodu zatékání v mnoha místech konstrukce. Veškeré předchozí opravy, které na střeše objektu proběhly, byly nedostačující a nemohly zabránit dalšímu zatékání. Proto je nutná celková generální oprava střechy. Stávající dřevěná okna a  dveře nejsou plněné funkční, proto je nutná jejich kompletní výměna.
Bude provedeno vyrovnání povrchu střechy včetně kotvení střešní fólie a pokládky nové střešní krytiny. U stávajících světlíků budou vyměněny poškozená skla, proveden nátěr kovových částí světlíků a dále bude opraven anténní stožár a demontovány nepotřebné antény. Dále bude provedena demontáž a likvidace nefunkčních výdechů klimatizace a nevhodného zábradlí kolem komínů a bude dodán nový žebřík ke komínům a provedena kompletní dodávka a montáž nových hromosvodů.
Předpokládané náklady 2,7 miliony korun.

Kompletní oprava střechy a výměna oken v železniční stanici Chýnov
Jedná se o kompletní opravu střechy z důvodu zatékání v mnoha místech konstrukce. Opravy započnou demontáží a ekologickou likvidací stávajících eternitových šablon z původní střechy. Dále bude provedena výměna podhledů, palubek, trámů, dřevěného obložení a nátěr podhledů krajových krokví a dřevěného obložení.
Nadstřešní část komínů bude odbourána a znovu vyzděna včetně montáže přístupových lávek ke komínům a zhotovení střešních výlezů. Na střeše budou vyměněny střešní latě a bude položena skládaná betonová krytina. V rámci opravy dostane budova i nové hromosvody, okapové žlaby a svody, které budou napojeny do dešťové kanalizace.
Předpokládané náklady 1,1 milionu korun.
 
 
Od 1. 7. 2016 je SŽDC vlastníkem 1 575 nádražních budov po celé republice, které odkoupila od Českých drah za 3,31 miliardy korun. Na rozdíl od jejich původního vlastníka bude SŽDC schopna čerpat finanční zdroje na jejich opravy i  z prostředků EU. Při vytváření seznamu budov, které potřebují stavební zásah nejnutněji, vycházela jak z technického stavu budov, tak z míry rozpracování projektové přípravy rekonstrukce jejich původním vlastníkem. V letošním roce plánuje zahájit stavební práce a opravy na osmdesátce nádraží za cca 166 milionů korun.
 
Zpět na výpis článků
Související články